Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierążni. 2017/3/G/21

Tytuł operacji : „Wieś polska-tradycja ludowa”- zakup strojów ludowych dla członkiń z  Kół  Gospodyń Wiejskich z  Gminy  Działoszyce w celu promocji obszaru.

Cel operacji: Celem operacji jest promocja gminy Działoszyce oraz obszaru LGD poprzez zakup  sztuk chust ludowych, sztuk spódnic ludowych oraz sztuk korali  dla pań  z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Działoszyce.

Kwota dofinansowania: 9802,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji uzupełniono stroje ludowe Pań z KGW z gminy Działoszyce o brakujące elementy. Zakupiono 79 sztuk chust ludowych, 79 sztuk spódnic ludowych krakowskich oraz 79 sztuk korali.

Beneficjent Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierążni. 2017/3/G/20

Tytuł operacji : Zakup strojów ludowych dla najmłodszych z Grupy Odnowy Wsi Dzierążnia jako przykład zachowania dziedzictwa lokalnego.

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz powrót do tradycji i ludowości poprzez zakup strojów krakowskich dla dzieci z Grupy Odnowy Wsi z Dzierążni.

Kwota dofinansowania: 15092,23 zł

Streszczenie

W ramach operacji zakupiono  40 strojów krakowskich dla dzieci w wieku szkolnym..

Stroje dla dziewczynek składają się z: kamizelek, bluzeczek, spódnic, fartuszków, wianków, korali. Stroje dla chłopca składa się z sukmany (kubrak),spodni (portki),-czapek (3 pióra pawie)

 

Beneficjent Ochotnicza Straż Pożarna w Opatkowicach 2017/3/G/22

Tytuł operacji : Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez zakup strojów dla zespołu tanecznego  Mażoretek z Działoszyc.

Cel operacji: Celem operacji są: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów w gminie Działoszyce poprzez zakup strojów dla dziewczynek z zespołu tanecznego Mażoretki współpracującego z Ochotniczą Strażą Pożarną w Opatkowicach.

Kwota dofinansowania : 7097,33 zł

Streszczenie

Zakupiono 20 kompletów strojów dla zespołu tanecznego Mażoretki dzięki temu zostanie podtrzymana promocja obszaru. Komplet składa się z bluzki, spódniczki, szortów, narzutki, furażerka, skarpet oraz metalowej pałeczki.