Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Regulaminy LGD PONIDZIE

Regulamin walnego zebrania
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Regulamin Biura

 

Procedury LGD PONIDZIE

Procedura rekrutacji pracowników 

 

Statut LGD PONIDZIE

Statut zaktualizowany 09.06.2015