Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Dokumenty i regulaminy poświęcone kryteriom wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji z dnia 05.05.2016
Kryteria wyboru operacji z dnia 17.12.2015
Procedura wyboru i oceny operacji z dnia 15.09.2016
Procedura wyboru i oceny operacji - archiwalna
Karta weryfikacji formalnej wniosku z dnia 15.09.2016
Karta weryfikacji formalnej wniosku-archiwalna
Oświadczenie o bezstronności z dnia 15.09.2016
Oświadczenie o bezstronności - archiwalne
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR z  dnia 15.09.2016
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR-archiwalna
 Procedura ustalenia kryteriów wyboru operacji  

 

Dokumenty i regulaminy poświęcone przyznawaniu grantów

Kryteria wyboru grantobiorców (od lutego 2018 r)

Kryteria wyboru grantobiorców (od czerwca 2017 r)

Kryteria wyboru grantobiorców (archiwalne)

Procedura wyboru i oceny grantobiorców (od lutego 2018 r)

Procedura wyboru i oceny grantobiorców (od czerwca 2017 r)

Procedura wyboru i oceny grantobiorców (archiwalna)

Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu (od lutego 2018 r)

Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu (od czerwca 2017 r)

Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu (archiwalne)

Oświadczenie o bezstronności - konkursy grantowe (od lutego 2018 r)

Oświadczenie o bezstronności - konkursy grantowe (od czerwca 2017 r)

Oświadczenie o bezstronności - konkursy grantowe (archiwalne)

Wniosek o powierzenie grantu (od lutego 2018 r)

Wniosek o powierzenie grantu (od czerwca 2017 r)

Wniosek o powierzenie grantu (archiwalne)

Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu (od lutego 2018 r)

Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu (od czerwca 2017 r)

Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu (archiwalne)

Karta oceny wniosku o powierzenie grantu (od lutego 2018 r)

Karta oceny wniosku o powierzenie grantu (od czerwca 2017 r)

Karta oceny wniosku o powierzenie grantu (archiwalne)

Procedura ustalenia kryteriów wyboru grantów