Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Procedury, kryteria wyboru i karty oceny operacji

Kryteria wyboru operacji z dnia 05.05.2016
Kryteria wyboru operacji z dnia 17.12.2015
Procedura wyboru i oceny operacji z dnia 10.02.2018
Procedura wyboru i oceny operacji z dnia 15.09.2016
Procedura wyboru i oceny operacji - archiwalna
Karta weryfikacji formalnej wniosku z dnia 10.02.2018
WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY (zał. 2 do wytycznych)
Karta weryfikacji formalnej wniosku z dnia 15.09.2016
Karta weryfikacji formalnej wniosku-archiwalna
Oświadczenie o bezstronności z dnia 10.02.2018
Oświadczenie o bezstronności z dnia 15.09.2016
Oświadczenie o bezstronności - archiwalne
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR z  dnia 10.02.2018
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR z  dnia 15.09.2016
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR-archiwalna
 Procedura ustalenia kryteriów wyboru operacji  

Procedury, kryteria wyboru i karty oceny grantobiorców

Kryteria wyboru grantobiorców (od września 2022 r) POBIERZ
Kryteria wyboru grantobiorców (od maja 2018 r)

Kryteria wyboru grantobiorców (od czerwca 2017 r)

Kryteria wyboru grantobiorców (archiwalne)
Procedura wyboru i oceny grantobiorców (od września 2022 r)

POBIERZ

Procedura wyboru i oceny grantobiorców (od lutego 2018 r)

Procedura wyboru i oceny grantobiorców (od czerwca 2017 r)

Procedura wyboru i oceny grantobiorców (archiwalna)
Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu (od września 2022 r)

POBIERZ

Karta weryfikacji PROW

POBIERZ

Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu (od lutego 2018 r)

Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu (od czerwca 2017 r)

Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu (archiwalne)
Oświadczenie o bezstronności - konkursy grantowe (od września 2022 r)

POBIERZ

Oświadczenie o bezstronności - konkursy grantowe (od lutego 2018 r)

Oświadczenie o bezstronności - konkursy grantowe (od czerwca 2017 r)

Oświadczenie o bezstronności - konkursy grantowe (archiwalne)
Wniosek o powierzenie grantu (od września 2022 r)

POBIERZ

Wniosek o powierzenie grantu (od lutego 2018 r)

Wniosek o powierzenie grantu (od czerwca 2017 r)

Wniosek o powierzenie grantu (archiwalne)
Wzór umowy o powierzenie grantu (od września 2022r)

POBIERZ

Wnioseko płatność/ Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonego grantu (od września 2022 r)

POBIERZ

Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu (od lutego 2018 r)

Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu (od czerwca 2017 r)

Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu (archiwalne)
Karta oceny wniosku o powierzenie grantu (od września 2022 r)

POBIERZ

Karta oceny wniosku o powierzenie grantu (od lutego 2018 r)

Karta oceny wniosku o powierzenie grantu (od czerwca 2017 r)

Karta oceny wniosku o powierzenie grantu (archiwalne)
Procedura ustalenia kryteriów wyboru grantów