Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Majcher Katarzyna

Zakres pomocy:Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Tytuł operacji:

Utworzenie nowej działalności gospodarczej „Pracownia wypieków artystycznych”

Kwota dofinansowania:   100 000 zł

 Streszczenie:

Celem operacji było utworzenie nowej działalności gospodarczej „Pracownia wypieków artystycznych”. W lokalu przy ulicy Zacisze 1  można nabyć tradycyjne wypieki  cukiernicze jak również  produkty bezglutenowe i produkty dla alergików. W wyniku utworzenia „ Pracowni wypieków artystycznych” powstało jedno miejsce pracy poprzez samo zatrudnienie.

Beneficjent:  Krawczyk Marcin

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Tytuł operacji:

Stworzenie miejsca pracy poprzez założenie zakładu mechaniki pojazdowej w miejscowości Bogucice Pierwsze

Kwota dofinansowania:   100 000 zł

 Streszczenie:

W ramach projektu zaplanowano wykończenie budynku zakładu, który wybudowany został ze środków własnych. Zaplanowano utworzenie zakładu mechaniki pojazdowej w miejscowości  Bogucice. Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca pracy poprzez samozatrudnienie. Został otworzony zakład mechaniki samochodowej. W zakładzie świadczone są usługi dla mieszkańców obszaru działania LGD. Poprzez stworzenie zakładu we wsi Bogucice nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców. Mieszkańcy wsi będą mieli na miejscu warsztat samochodowy, nie będą musieli jeździć do Pińczowa, gdyż usługi będą prowadzone na miejscu.

Beneficjent: Skrobisz Mariusz

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Tytuł operacji:

Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie warsztatu samochodowego

Kwota dofinansowania:   100 000 zł

Streszczenie:

Celem operacji było podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie  warsztatu samochodowego. W wyniku tego zostały stworzone dwa miejsca pracy: samo zatrudnienie osoby podejmującej działalność gospodarczą oraz jedno dodatkowe miejsce pracy. W otworzonym warsztacie samochodowym zakłada się zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń, które zapewniają pracę służącą ochronie środowiska.

Beneficjent: Kaleta Joanna

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Tytuł operacji : Fotografia lotnicza

Kwota dofinansowania   100 000 zł

Streszczenie

Operacja  polega na wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych zaopatrzonych w najnowocześniejszy, profesjonalny sprzęt wykonujący zdjęcia w rozdzielczości 4K, a także paralotnię z napędem wraz z wykorzystaniem aparatu o pełnej klatce. Fotografia lotnicza znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, ponadto wykorzystanie dronów i paralotni drastycznie zmniejsza koszty wykonywania takich fotografii, a co za tym idzie umożliwia dotarcie do jak największego grona odbiorów. W  ramach operacji utworzone zostało jedno miejsce pracy.

Beneficjent: Wiesław Tyrała  Restauracja  „ KWADRANS „

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój  działalności gospodarczej

Tytuł operacji: 

„ Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Pińczów poprzez modernizację Restauracji "KWADRANS" oraz stworzenie dwóch miejsc pracy

Kwota dofinansowania:  199 072,00 zł

Streszczenie:

W ramach operacji przeprowadzono remont  lokalu przy ulicy Plac Wolności  4 w Pińczowie, zakupiono urządzenia, zamontowano panele fotowoltaiczne oraz system wentylacji  nawiewno-wywiewnej. Lokal stał się miejscem przyjaznym turystom.  W ramach operacji został również zakupiony samochód Fiat DUCATO Chłodnia. Wszystkie zakupione urządzenia i sprzęty przyczyniły  się do sprawnego funkcjonowania firmy i sprawnej obsługi klienta. W ramach operacji zostały utworzone dwa miejsca  pracy.

 

Beneficjent:  Inga Widlińska

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Tytuł operacji:

Rozwój gospodarczy obszary LGD Ponidzie poprzez rozwój działalności związanej z renowacja i konserwacją zabytków.

Kwota dofinansowania:  100 000 zł

Streszczenie

W ramach prowadzonej działalności firma  oferuje usługi z branży konserwacji zabytków. Firma oferuje rzetelne wykonanie zleceń. W swym zespole posiada doświadczonych konserwatorów zabytków, konstruktorów-projektantów, inżynierów budownictwa, mykologów oraz wykwalifikowanych rzemieślników (techników).W ramach operacji powstało jedno miejsce pracy.

 

Beneficjent:  Leszek Ostrowiecki Dom pogrzebowy ,,Klepsydra''

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój  działalności gospodarczej

Tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego pieca kremacyjnego i wprowadzenie nowej usługi.

Kwota dofinansowania:  300 000 zł

Streszczenie: W ramach wniosku zakupiono nowoczesny piec kremacyjny oraz stworzono miejsce pracy dla dwóch osób.