Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Pruś Mariola

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Tytuł operacji:

Zakup wyposażenia do warsztatu mechanicznego w miejscowości Zagajów

Kwota dofinansowania:  100 000 zł

Streszczenie:

Operacja polegała na utworzeniu działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia warsztatu mechanicznego. W ramach operacji został zakupiony specjalistyczny  sprzęt do  napraw maszyn i samochodów.  Główny zakres działalności to naprawa maszyn budowlanych oraz samochodów dostawczych i  samochodów osobowych. W ramach operacji zostało utworzone jedno miejsce pracy.