Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Betka Sylwester

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Tytuł operacji:

Fotogeodezja w parze z ekobudownictwem - kompleksowe usługi na miarę potrzeb

Kwota dofinansowania: 100 000 zł

Streszczenie:

Planowana operacja miała na celu utworzenie działalności gospodarczej  polegającej na świadczeniu usług w zakresie geodezji i budownictwa. Utworzenie takiej działalności jest przedstawieniem na rynku nowej oferty i jakości usług w zakresie geodezji, fotogrametrii oraz budownictwa ze szczególnym naciskiem na promowanie budownictwa pasywnego oraz odnawialnych źródeł energii. W ramach operacji powstało jedno miejsce pracy.

Beneficjent:   Kasza Arkadiusz

Tytuł operacji:

Utworzenie miejsca pracy poprzez uruchomienie obiektu turystycznego „Stajnia Kliszów”

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Kwota dofinansowania:   100 000zł

Streszczenie:

Operacja zakładała utworzenie Gospodarstwa  Turystycznego „Stajnia Kliszów” w miejscowości Kliszów w celu rozwijania turystyki  poprzez stworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla turystów.  W Stajni Kliszów właściciel oferuje naukę jazdy konnej oraz pensjonat dla koni.

W ramach operacji powstało jedno miejsce pracy.

Beneficjent: Karbowniczek Urszula

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Tytuł operacji:Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR LGD Ponidzie poprzez pojęcie działalności gospodarczej pn. SOFI@ Urszula Karbowniczek

[Galleries 54 not found]

Kwota dofinansowania: 100 000 zł

Streszczenie
Nowopowstała firma oferuje na naszym terenie usługi opieki nad grobami , sprzątanie grobów i ich otoczenia w tym odśnieżanie, wykaszanie, wynajem dekoracji okolicznościowych, wykonywanie usług dekorowania jak również wykonywanie i sprzedaż dekoracji również przez Internet. W ramach operacji powstało jedno miejsce pracy.

 

Beneficjent:  Trzęsień Mateusz 

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej 

Tytuł operacji:  Założenie działalności  gospodarczej pozwalającej na wprowadzenie  na rynek lokalny dwóch innowacyjnych usług w branży napraw  pojazdów samochodowych.

Kwota dofinansowania : 100 000 zł

Streszczenie

W ramach projektu powstał  mobilny warsztat samochodowy, który  oferuje 2 rodzaje usług tj. usługi mobilne oraz usługi stacjonarne.Firma działa pod nazwą MATI-CAR. W ramach projektu firma zakupiła autolawetę . W ramach operacji powstały dwa miejsca pracy.