Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wersja 4z – edytowalny – aktualny
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wersja 3z – edytowalny (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualny
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- (od 3 września 2016) – nieaktualny
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- (archiwalny)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wersja 4z – pdf – aktualny
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wersja 3z – pdf (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualny
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- (od 3 września 2016) – nieaktualny
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- pdf (archiwalny)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (aktualna)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r.)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (obowiązuje od 16.10.2017)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (od 7 lutego 2017)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (od 23 listopada 2016)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (archiwalna)

BIZNESPLAN

BIZNESPLAN – edytowalny wersja 4z – aktualny
BIZNESPLAN – edytowalny wersja 3z (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualny
BIZNESPLAN -(archiwalny)
BIZNESPLAN – (archiwalny)
BIZNESPLAN wersja 4z – pdf – aktualny
BIZNESPLAN wersja 3z – pdf (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualny
BIZNESPLAN-pdf, (archiwalny)
BIZNESPLAN-pdf (archiwalny)
BIZNESPLAN TABELE wersja 4z – aktualne
BIZNESPLAN TABELE wersja 3z (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualne
BIZNESPLAN TABELE (od 6 lutego 2017) – nieaktualne
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU wersja 4z – aktualne  
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU wersja 3z (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualne  
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU (od 6 lutego 2017) – nieaktualne
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU  (archiwalne)

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY wersja 5z – aktualna
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY wersja 4z (obowiązuje od 30.05.2018) – nieaktualna
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualna
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf – nieaktualna
 UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf (archiwalna)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY wersja 5z – aktualna
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY wersja 4z (obowiązuje od 30.05.2018) – nieaktualny
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualny
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 5z-edytowalny – aktualny
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 4z-edytowalny (obowiązuje od 06.06.2019) – nieaktualny
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3z-edytowalny (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualny
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny, (archiwalny)
 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny (archiwalny)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 5z-pdf – aktualny
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 4z-pdf (obowiązuje od 06.06.2019) – nieaktualny
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3z-pdf (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualny
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf
 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz faktur – aktualny
ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz faktur (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualny
ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz faktur – nieaktualny
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 5.z – aktualna
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 4.z (obowiązuje od 06.06.2019) – nieaktualna
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 3.z (obowiązuje od 16.10.2017) – nieaktualna
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (od 01.06.2017) – nieaktualna
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (od 16.03.2017) – nieaktualna
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (17.02.2017) – nieaktualna  
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ – nieaktualna
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (archiwalna)
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU – aktualne
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU (aktualizacja 2020) – nieaktualne
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU – nieaktualne
INFORMACJA POMOCNICZA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU – aktualne
INFORMACJA POMOCNICZA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU – nieaktualne

INFORMACJA MONITORUJĄCA

Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu-5z (pdf) – aktualna
Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu-4z (pdf) – nieaktualne
Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu-5z(xlsx) – aktualna
Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu-4z (xlsx) – nieaktualne
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorujacej z realizacji biznesplanu-5z – aktualna
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorujacej z realizacji biznesplanu-4z – nieaktualna
Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu – nieaktualna
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorujacej z realizacji biznesplanu – nieaktualna