Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny, wersja 3z (zaktualizowany 2020)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny (archiwalny)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf (obowiązuje od 16.10.2017)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf (archiwalny)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY wersja 3z (zaktualizowana 2020)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (obowiązuje od 16.10.2017)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY – zmieniona 25.11.2016
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY – nieaktualna
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (archiwalny)

BIZNESPLAN

BIZNESPLAN-edytowalny, wersja 3z (zaktualizowany 2020)
BIZNESPLAN-edytowalny
BIZNESPLAN-edytowalny (archiwalny)
BIZNESPLAN -pdf (obowiązuje od 16.10.2017)
BIZNESPLAN -pdf
BIZNESPLAN-pdf (archiwalny)
BIZNESPLAN TABELE FINANSOWE (xlsx) (zaktualizowane 2020)
BIZNESPLAN TABELE FINANSOWE (xlsx) (od 6 lutego 2017)
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU (obowiązuje od 16.10.2017)
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU z2 zaktualizowane 6.02.2017
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU nieaktualne

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – edytowalny
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – pdf
ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 7z (obowiązuje od 11.06.2018)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 5(od 20.07.2017)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 4(od 18.01.2017)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf zmieniona (02.01.2017)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-nieaktualne
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf (archiwalna)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI zmieniony (obowiązuje od 11.06.2018)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI wersja 5 (od 20.07.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI wersja 4 (od 18.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI-nieaktualne
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH zmieniony (obowiązuje od 11.06.2018)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH wersja 5 (od 20.07.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH wersja 4 (od 18.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH-nieaktualne
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE zmieniony (obowiązuje od 11.06.2018)
ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE wersja 5 (od 20.07.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE wersja 4 (od 18.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE zmieniony (obowiązuje od 11.06.2018)
ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE wersja 5 (od 20.07.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE wersja 4 (od 18.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – ZASADY KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – ZASADY KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW-nieaktualne
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych-nieaktualne
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH zmieniony (obowiązuje od 11.06.2018)
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH-nieaktualne
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 5a DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 5a DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH-nieaktualne

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 4z -edytowalny (zaktualizowany 2020)
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU (zaktualizowane 2020)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3z -edytowalny (obowiązuje od 16.10.2017)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny (archiwalny)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 4z -pdf (zaktualizowany 2020)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3z-pdf (obowiązuje od 16.10.2017)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf (archiwalny)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (obowiązuje od 16.10.2017)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (archiwalna)
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU (obowiązuje od 16.10.2017)
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU
INFORMACJA POMOCNICZA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU (obowiązuje od 16.10.2017)
INFORMACJA POMOCNICZA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU

INFORMACJA MONITORUJĄCA

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
Informacja pomocnicza przy wypelnianiu informacji monitorującej