Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny, wersja 4z (zaktualizowany 2022)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny, wersja 3z (zaktualizowany 2020)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny (archiwalny)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf (zaktualizowany 2022)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf (obowiązuje od 16.10.2017)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf (archiwalny)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY wersja 4z (zaktualizowana 2022)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY wersja 3z (zaktualizowana 2020)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (obowiązuje od 16.10.2017)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY – zmieniona 25.11.2016
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY – nieaktualna
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (archiwalny)

BIZNESPLAN

BIZNESPLAN-edytowalny, wersja 4z (zaktualizowany 2022)
BIZNESPLAN-edytowalny, wersja 3z (zaktualizowany 2020)
BIZNESPLAN-edytowalny
BIZNESPLAN-edytowalny (archiwalny)
BIZNESPLAN -pdf (zaktualizowany 2022)
BIZNESPLAN -pdf (obowiązuje od 16.10.2017)
BIZNESPLAN -pdf
BIZNESPLAN-pdf (archiwalny)
BIZNESPLAN TABELE FINANSOWE (xlsx) (zaktualizowane 2022)
BIZNESPLAN TABELE FINANSOWE (xlsx) (zaktualizowane 2020)
BIZNESPLAN TABELE FINANSOWE (xlsx) (od 6 lutego 2017)
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU (zaktualizowane 2022)
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU (obowiązuje od 16.10.2017)
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU z2 zaktualizowane 6.02.2017
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU nieaktualne

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – edytowalny
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – pdf
ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 7z (obowiązuje od 11.06.2018)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 5(od 20.07.2017)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 4(od 18.01.2017)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf zmieniona (02.01.2017)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-nieaktualne
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf (archiwalna)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI zmieniony (obowiązuje od 11.06.2018)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI wersja 5 (od 20.07.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI wersja 4 (od 18.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI-nieaktualne
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH zmieniony (obowiązuje od 11.06.2018)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH wersja 5 (od 20.07.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH wersja 4 (od 18.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH-nieaktualne
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE zmieniony (obowiązuje od 11.06.2018)
ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE wersja 5 (od 20.07.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE wersja 4 (od 18.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE zmieniony (obowiązuje od 11.06.2018)
ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE wersja 5 (od 20.07.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE wersja 4 (od 18.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – ZASADY KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – ZASADY KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW-nieaktualne
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych-nieaktualne
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH zmieniony (obowiązuje od 11.06.2018)
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH-nieaktualne
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 5a DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH zmieniony (02.01.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 5a DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH-nieaktualne

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 4z -edytowalny (zaktualizowany 2020)
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU (zaktualizowane 2020)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3z -edytowalny (obowiązuje od 16.10.2017)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny (archiwalny)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 4z -pdf (zaktualizowany 2020)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3z-pdf (obowiązuje od 16.10.2017)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf (archiwalny)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (obowiązuje od 16.10.2017)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (archiwalna)
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU (obowiązuje od 16.10.2017)
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU
INFORMACJA POMOCNICZA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU (obowiązuje od 16.10.2017)
INFORMACJA POMOCNICZA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU

INFORMACJA MONITORUJĄCA

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
Informacja pomocnicza przy wypelnianiu informacji monitorującej