Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent : Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic „ Nieprowice Razem” 2017/2/1

Tytuł operacji   „ Renowacja kapliczki Św. Mikołaja w Nieprowicach „.

Kwota dofinansowania  67 644,00 zł

Streszczenie

Opisywana operacja miała na celu renowację kapliczki Św. Mikołaja w Nieprowicach.  Kapliczka jest wartościowym zabytkiem. Przeprowadzono pełną konserwację techniczno - estetyczną, w wyniku której przybliżono oryginalny wygląd kapliczki.