Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent:  Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej  2017/2/5

Tytuł  operacji „  Rowerowy szlak turystyczny „ MADONNY PONIDZIA „

Kwota dofinansowania   49 830,00 zł

Streszczenie

Operacja miała na celu wytyczenie  w przestrzeni  powiatu pińczowskiego szlaku turystycznego „ Madonny Ponidzia”,  szlaku łącznikowego do istniejącego już szlaku „ Miejsca Mocy” łączących cenne kulturowo  obiekty sakralne.  Rezultatem projektu jest oznakowana w terenie trasa rowerowa o długości 98,1 km z licznymi atrakcjami turystycznymi typu obiekty sakralne, przydrożne figury, kapliczki, muzea, pałace, parki podworskie, rezerwaty, pomniki przyrody, miejsca  wydarzeń historycznych. Realizacja operacji przyczyni się do aktywizacji społecznej i otworzy nowe możliwości spędzenia wolnego czasu mieszkańcom oraz turystom. W ramach operacji wydany został również przewodnik MADONNY PONIDZIA w ilości 1500 szt. http://powiat.pinczow.pl/szlak-turystyczny-madonny-ponidzia,16,38,38,p.html