Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Sędowicach 2016/2/18

Tytuł operacji: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

Kwota dofinansowania:  74 978,00 zł

Streszczenie:

W ramach przedmiotowych operacji OSP Sędowice  zmodernizowała salę świetlicy.

Zakupiono również elementy do aktywnej rekreacji - zorganizowano  siłownię zewnętrzną. Zakupiono altankę rekreacyjną. Teren pod altanką jest utwardzony kostką brukową.
Działka na której stoi świetlica została ogrodzona. Na dachu  świetlicy zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 3kW.

 

Beneficjent:  Ochotnicza Straż Pożarna w Górach  2016/2/27

Tytuł operacji : Coś dla dużego coś dla małego-Zakup infrastruktury rekreacyjno -kulturalnej w miejscowości Góry ,Gmina Michałów.

Kwota dofinansowania 91850,00 zł

Streszczenie

W ramach realizacji operacji zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy i biblioteki. Plac został utwardzony, ogrodzony. Na zewnątrz zamontowano altanę z grillem  oraz siłownię. Świetlica została wyposażona w telewizor LED, komputer, monitor, nagrywarkę DVD. Kuchnia  świetlicy zostały wyposażona w kuchnię gazową, zmywarkę, lodówkę, patelnia elektryczną. Na dachu świetlicy zainstalowano kompletna instalację fotowoltaiczną.

 

Beneficjent : Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajowie   2016/2/19

Tytuł operacji:  Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zagajowie.

Kwota dofinansowania 159900,00  zł

Streszczenie

W ramach operacji beneficjent  rozbudował świetlicę wiejską o 84 m2. Na dachu świetlicy zamontowano kompletną instalację fotowoltaiczną. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej  na terenie gminy Michałów poprzez rozbudowę świetlicy.

 

Beneficjent:   Ochotnicza Straż  Pożarna w Tomaszowie 2016/2/15

Zakres pomocy: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Tytuł operacji:  „Modernizacja  budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu  wokół niej w miejscowości Tomaszów” .

Kwota dofinansowania:   94 227,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji została zmodernizowana świetlica wiejska w Tomaszowie oraz  zagospodarowany teren wokół .W ramach operacji  beneficjent  zamontował instalacje fotowoltaiczną na budynku. Podjęte działania i prace remontowo budowlane spowodowały, że powstało kolejny atrakcyjny obiekt kulturalno-wypoczynkowo-rekreacyjny.