Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent:  Miejsko Gminne Towarzystwo Sportowe w Działoszycach  2016/2/32

Tytuł operacji:   Budowa obiektów małej architektury oraz altany rekreacyjnej  w miejscowości Dębiany.

Kwota dofinansowania 79888,00 zł

Streszczenie

Operacja dotyczyła  poprawy atrakcyjności miejscowości Dębiany. W ramach realizacji zostały wykonane: - altana rekreacyjna - wolnostojący obiekt o konstrukcji drewnianej na planie wielokąta foremnego , jednokondygnacyjna; - huśtawka wahadłowa podwójna , karuzela , urządzenie sprawnościowe , huśtawka wagowa , huśtawka sprężynowa, zjeżdżalnia .

 

Beneficjent:  Miejsko Gminne Towarzystwo Sportowe w Działoszycach 2016/2/33

Tytuł  operacji:   Budowa altany rekreacyjnej oraz obiektów małej architektury służących do rekreacji w miejscowości Kujawki.

Kwota dofinansowania 99015,00 zł

Streszczenie

Operacja dotyczyła  poprawy atrakcyjności miejscowości Kujawki. W ramach realizacji zostały wykonane: - altana rekreacyjna - wolnostojący obiekt o konstrukcji drewnianej - huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela, urządzenie sprawnościowe,  huśtawka wagowa ważka, huśtawki sprężynowe  2 szt, zjeżdżalnia .

 

Beneficjent:  Miejsko Gminne Towarzystwo Sportowe w Działoszycach 2016/2/34

Tytuł operacji: Budowa obiektów małej architektury, altany rekreacyjnej oraz trenu rekreacyjnego.

Kwota dofinansowania 98523,00 zł

Streszczenie

Operacja przyczyniła się do poprawy atrakcyjności miejscowości  Wola Knyszyńska. W ramach realizacji zostały wykonane: - altana rekreacyjna - wolnostojący obiekt o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjnej, teren rekreacyjny(boisko) przeznaczony do rekreacyjnych gier zespołowych wyposażony w urządzenia do gry w piłkę siatkową oraz jeden kosz do koszykówki. Wykonano również palenisko - miejsce na ognisko z wykorzystaniem elementów kamiennych i cegły oraz zamontowano trzy ławki parkowe. Wokół obiektów  wykonano utwardzoną  powierzchnię z  kostki betonowej.