Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent:  Fundacja „ Ekorozwój Ponidzia „

Tytuł operacji: 

Zagospodarowanie terenu i poprawa atrakcyjności rekreacyjnej w miejscowości Gacki-Osiedle

Kwota dofinansowania:  48 826,00 zł

Streszczenie:

Operacja polegała na  utworzeniu ogólnodostępnego miejsca dla mieszkańców i turystów. W ramach operacji  utworzono ciąg komunikacji pieszej, urządzono siłownię zewnętrzną, zakupiono pojemniki do segregacji śmieci,  zakupiono  i zamontowano ławeczki  oraz zagospodarowano zielenią plac wokół placu rekreacyjnego.

Beneficjent:   Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowicach

Tytuł operacji:

Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację budynku OSP Krzyżanowice

 

Kwota dofinansowania:  77 570,00 zł

Streszczenie:

Operacja miała na celu remont świetlicy w budynku OSP w Krzyżanowicach Dolnych. W ramach  projektu zostały wykonane prace związane z poprawą atrakcyjności  pomieszczeń poprzez wykonanie prac  remontowych. Wykonano izolacje przeciwwilgociowe, wykonano posadzki z płytek, ścianki działowe i sufity z płyt gipsowo-kartonowych, licowanie ścian, montaż drzwi, parapetów, malowanie, boazeria z paneli podłogowych, elektryka, wentylacja. Operacja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przygotowywanych uroczystości i spotkań kulturalnych.