Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska

Tytuł operacji: Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez odnowienie samolotu BIES.

 

Kwota dofinansowania:  90 000,00 zł

Streszczenie:

Operacja miała na celu poprawę atrakcyjności turystycznej poprzez odnowienie samolotu BIES. W ramach projektu został wykonany remont. Prace przeprowadzone obejmowały :
- inwentaryzacja ( stwierdzenie braków i uszkodzeń)
- ustalenie kolejności prac
- oczyszczanie poszczególnych elementów
- zabezpieczenie przed korozją stali i aluminium
- uzupełnienie braków pokrycia i oszklenia kabiny
- odtworzenie brakujących części płatowca ( lotki ,klapy,usterzenie)
- montaż wszystkich elementów w celu sprawdzenia dopasowania
- malowanie wg ustalone go schematu
- zabezpieczenie antykorozyjne
- montaż samolotu na miejscu prezentacji

Beneficjent:  Fundacja „ Ekorozwój Ponidzia „

Tytuł operacji:

Zagospodarowanie terenu i poprawa atrakcyjności rekreacyjnej w miejscowości Gacki-Osiedle

Kwota dofinansowania:  48 826,00 zł

Streszczenie:

Operacja polegała na  utworzeniu ogólnodostępnego miejsca dla mieszkańców i turystów. W ramach operacji  utworzono ciąg komunikacji pieszej, urządzono siłownię zewnętrzną, zakupiono pojemniki do segregacji śmieci,  zakupiono  i zamontowano ławeczki  oraz zagospodarowano zielenią plac wokół placu rekreacyjnego.

Beneficjent:   Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowicach

Tytuł operacji:

Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację budynku OSP Krzyżanowice

 

Kwota dofinansowania:  77 570,00 zł

Streszczenie:

Operacja miała na celu remont świetlicy w budynku OSP w Krzyżanowicach Dolnych. W ramach  projektu zostały wykonane prace związane z poprawą atrakcyjności  pomieszczeń poprzez wykonanie prac  remontowych. Wykonano izolacje przeciwwilgociowe, wykonano posadzki z płytek, ścianki działowe i sufity z płyt gipsowo-kartonowych, licowanie ścian, montaż drzwi, parapetów, malowanie, boazeria z paneli podłogowych, elektryka, wentylacja. Operacja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przygotowywanych uroczystości i spotkań kulturalnych.

 

Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw „Nasza Przyszłość”

Tytuł operacji:  

Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej wokół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Młodzawach Dużych.

Kwota dofinansowania:  49 893,00 zł

Streszczenie:

Operacje miała na celu poprawę atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej wsi Młodzawy Duże  poprzez zagospodarowanie terenu wokół Szkoły. W ramach projektu zamontowano urządzenia małej architektury tzn: urządzenie wyciskanie siedząc + wyciąg górny, urządzenie orbitek eliptyczny, urządzenie masaż bioder i pleców, urządzenie wioślarz, urządzenie przywodziciel - odwodziciel podwójny (pajacyk), tablica z regulaminem , zestaw zabawkowy w skład którego wchodzą dwie zjeżdżalnie metalowe, bujak rower, bujak motor, piaskownica, ,huśtawka ważka na sprężynach, huśtawka ważka pieski, huśtawka podwójna z metalową poprzeczką, karuzela tarczowa z siedziskiem, komplet ogrodowy stół i dwa krzesła, ławka stała, płotek pionowy , kosz na śmieci, tablica z regulaminem.