Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Gmina Złota

Tytuł operacji : Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chroberz.

Dofinansowanie 69 383,58 zł

Beneficjent :Gmina Złota

Tytuł operacji : Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota

Dofinansowanie :   172 509,85 zł