Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Uczniowski Klub Sportowy Złota

Tytuł operacji :"Zostać następcą Messiego" - wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt treningowy oraz organizacja warsztatów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy Złota

Dofinansowanie: 6 345,12 zł.

W ramach operacji zaplanowano zakup sprzętu treningowego dla dzieci i młodzieży trenujących przy Uczniowskim Klubie Sportowym, oraz innych dzieci z gminy Złota. Przedmiotem planowanej operacji jest rozwijanie aktywności najmłodszej społeczności lokalnej. Na koniec warsztatów został zorganizowany "Turniej Mikołajkowy". Turniej trwał dwa dni. W pierwszym dniu brały udział klasy I-III, a w drugim IV-VI. Na turniej zostały zaproszone trzy inne grupy dzieci trenujące na terenach innych gmin. 

 

"Zostać następcą Messiego" - wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt treningowy oraz organizacja warsztatów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy Złota

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach

Tytuł operacji : Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego dla zespołu "Pełczyszczanie" w celu rozwijania aktywności kulturalnej mieszkańców

Dofinansowanie: 20 878,40 zł

W ramach projektu zakupiono urządzenia i sprzęt w celu jego udostępniania lokalnej społeczności. Zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający w skład, którego wchodził: kolumna aktywna i kolumna subwoofer, statyw kolumnowy, okablowanie, zestaw bezprzewodowy, mikser SOUNDRCRAFT

 

Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego dla zespołu "Pełczyszczanie" w celu rozwijania aktywności kulturalnej mieszkańców

Beneficjent: Kucięba Elżbieta

Tytuł operacji :” Nida na wyciągnięcie wiosła” - kajakiem pływać każdy może

Dofinansowanie: 7 372,12 zł

W ramach projektu wyposażono gospodarstwo agroturystyczne poprzez zakup kajaków z kompletnym wyposażeniem. Zakup wynikał z zapotrzebowania jaki zgłaszali turyści przebywający w tym gospodarstwie. Zainteresowane osoby podczas pobytu mogą korzystać min. z kajakowego szlaku wodnego . Poprzez zakup kajaków wraz z osprzętem nastąpiło: zwiększenie atrakcyjności gospodarstwa, rozpoznawalność obszaru Ponidzia, poprawa konkurencyjności, zapewnienie dostępu do rekreacji i sportu turystom, a mieszkańcom, umożliwia spędzania czasu wolnego.

"Nida na wyciągnięcie wiosła” - kajakiem pływać każdy może