Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent : Gmina Pińczów

Tytuł operacji : Remont świetlic wiejskich w miejscowości Bogucice Pierwsze, Zakrzów i adaptacji poprzez remont pomieszczeń na potrzeby świetlicy w miejscowości Gacki Osiedle

Dofinansowanie : 207 529,60 zł       

 

Remont świetlic wiejskich w miejscowości Bogucice Pierwsze, Zakrzów i adaptacji poprzez remont pomieszczeń na potrzeby świetlicy w miejscowości Gacki Osiedle