Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Tytuł operacji :

"Nasze dobre, ponidziańskie"

Dofinansowanie: 15 252,04 zł.

Celem operacji było uruchomienie mobilnej pracowni garncarskiej i tworzenie nowych produktów turystycznych bazujących na wartościach dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Ponidzia. Warsztaty były skierowane dla KGW z terenu Ponidzia. Zajęcia warsztatowe miały na celu podnoszenie świadomości biznesowej oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Organizacja warsztatów ma na celu działanie na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości i świadomości biznesowej członkiń KGW z terenu Ponidzia.

 

Beneficjent: Stowarzyszenie Klub Wodny KON TIKI w Pińczowie

Tytuł operacji: 

Odbudowa stanicy wodnej na Zalewie pińczowskim - zakup sprzętu wodnego

Dofinansowanie: 27 814,73 zł.

Operacja miała na celu zakup sprzętu sportowego do uprawiania sportów wodnych. Projekt ma na celu wskrzeszenie "ikony Ponidzia" jaką niegdyś był Klub Wodny Kon Tiki. Priorytetowym celem jest stworzenie infrastruktury turystycznej do uprawiania sportów wodnych na terenie zbiornika Zalewu pińczowskiego i promocja regionu Ponidzie oraz produktów turystycznych jakimi są sporty wodne.

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Tytuł operacji :

Organizacja szkoleń, warsztatów podnoszących świadomość ekologiczną oraz promujących segregację odpadów komunalnych

Dofinansowanie: 37 589,57 zł

Celem działania było zwiększenie odpowiedzialności za środowisko przyrodniczo-krajobrazowe oraz realizacja przedsięwzięcia „W ZGODZIE Z NATURĄ”. Przeprowadzone zostały szkolenia oraz warsztaty podnoszące świadomość ekologiczną.

Beneficjent: Powiat pińczowski

Tytuł operacji:

W "Krainie kamienia i mięty" czyli jesienny jarmark różności w Pińczowie

Kwota dofinansowania: 20326,52 zł

Operacja "W krainie mięty i kamienia "czyli jesienny jarmark różności w Pińczowie ,październik 2014 zaplanowana została jako wydarzenie promocyjne obejmujące promocję potencjału gospodarczego obszaru powiatu pińczowskiego , tożsamego z obszarem działania LGD Ponidzie . Dlatego też operacja składa się z dwóch elementów zespolonych ze sobą. Jednym jest organizacja plenerowej wystawy potencjału gospodarczego-biznesowego obszaru LGD a drugim elementem jest organizacja spartakiady biegowej w celu przyciągnięcia gości, widzów z poza obszaru powiatu pińczowskiego , potencjalnych nabywców.

 

Beneficjent: Powiat pińczowski

Tytuł operacji:

Wydanie publikacji "Pośród lasów, łąk i pól powiatu pińczowskiego"

Kwota dofinansowania: 19440,00 zł

Publikacja "Pośród lasów, łąk i pól powiatu pińczowskiego" ma promować lokalne dziedzictwo przyrodnicze, w tym obszar Natura 2000. Promocja walorów przyrodniczych, potencjału drzemiącego w Naturze jest podstawowym elementem pobudzenia społeczeństwa do działań społecznych i gospodarczych, do prób wykorzystania zasobów lokalnych.

Beneficjent: Powiat pińczowski

Tytuł operacji: Punkt bezpłatnego dostępu bezprzewodowego Internetu dla lokalnej społeczności.

Kwota dofinansowania: 31 520,00 zł

Na obszarze LGD Ponidzie nie ma miejsca gdzie mieszkańcy i goście obszaru LGD Ponidzie mieliby swobodny bezpłatny dostęp do Internetu. Zakładany cel operacji to umożliwienie mieszkańcom terenu LGD Ponidzie korzystania z nieodpłatnego Internetu ma wpłynąć na rozwój społeczeństwa lokalnego. Podstawą rozwoju dziś jest korzystanie z Internetu - informacji w nich zawartych, promowania się przez Internet, gdyż Internet dociera niemal w każdy zakątek nie tylko kraju ale i świata. Lokalizacja stanowiska - hala widowiskowo-sportowa w Pińczowie jest najbardziej właściwa na obszarze LGD Ponidzie. Obiekt czynny jest codziennie - 7 dni w tygodniu od rana do godzin wieczornych.