Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent : Anna Kowalczyk Tomaszów

Tytuł operacji : Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń

Kwota dofinansowania : 44 190,00 zł