Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

 Beneficjent: Gmina Kije

Tytuł operacji: Remont budynków z przeznaczeniem na integracyjne kluby w Kliszowie i Umianowicach

Dofinansowanie: 39 599,00 zł

Celem projektu jest świadome i aktywne społeczeństwo, które jest warunkiem rozwoju gospodarczego i integracji społecznej mieszkańców.

Remont budynków z przeznaczeniem na integracyjne kluby w Kliszowie i Umianowicach

Beneficjent: Gmina Kije

Tytuł operacji: Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów miejscowości Kije i Włoszczowice

Dofinansowanie: 497 350,00 zł

Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów miejscowości Kije i Włoszczowice