Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice

Tytuł operacji : "Kwiatki, bratki i stokrotki" - organizacja warsztatów rękodzielnictwa i imprezy promującej lokalną przedsiębiorczość

Dofinansowanie: 9 474 ,24 zł.

Celem warsztatów jest aktywizacja mieszkańców gminy Kije oraz wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez wspólne działanie na rzecz poprawy lokalnej przedsiębiorczości. Na warsztaty mogli przyjść wszyscy chętni . Warsztaty były bezpłatne. Poprzez organizowanie warsztatów oraz spotkań zaangażujemy społeczność lokalną do nowych działań i rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Kije. W ramach warsztatów zorganizowano zajęcia z:

  • aranżacji stołu i potraw
  • warsztaty z bibułkarstwa
  • warsztaty "Zrób to sam" czyli warsztaty decupage polegające na odnawianiu starych rzeczy

Organizacja warsztatów rękodzielnictwa i imprezy promującej lokalną przedsiębiorczość

Beneficjent: Gmina Kije

Tytuł operacji : Reaktywacja orkiestry dętej w Kijach

Dofinansowanie: 36 400,00

Projekt ma na celu nawiązanie do okresu gdzie na terenie gminy działała orkiestra dęta. Kultywując tradycje i pamięć o niej społeczeństwo w gminie Kije chciało reaktywować kapelę ludową w Kijach.

 

Reaktywacja orkiestry dętej w Kijach

Beneficjent: Gmina Kije

Tytuł operacji: Organizacja zajęć o charakterze warsztatowym dla mieszkańców gminy Kije

Dofinansowanie: 34 848,00 zł

Projekt zakładał organizację cyklu szkoleń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy Kije. Przedsięwzięcia będą realizowane nie tylko dla społeczności lokalnej z terenu gminy Kije, ale również dla mieszkańców całego powiatu pińczowskiego zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla osób dorosłych. Tematyka szkoleń będzie różnorodna i dostosowana do danej grupy. Warsztaty będą miały charakter panelów tematycznych np. panel artystyczny będzie obejmował warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, warsztaty taneczne. Panel sportowy będzie obejmował fitness, zajęcia z samoobrony i zajęcia na obiektach sportowych.