Lokalna Grupa Działania PONIDZIE PROJEKTY FINANSOWANE ZA POŚREDNICTWEM LGD PONIDZIE

Budowa budynku handlowo-magazynowego oraz zakup wyposażenia-regałów magazynowych

Fotogeodezja w parze z ekobudownictwem - kompleksowe usługi na miarę potrzeb

Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Góry poprzez remont Biblioteki w Górach

Nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Michałowie

Odbudowa stanicy wodnej na Zalewie pińczowskim - zakup sprzętu wodnego

Organizacja szkoleń, warsztatów podnoszących świadomość ekologiczną oraz promujących segregację odpadów komunalnych

Organizacja warsztatów rękodzielnictwa i imprezy promującej lokalną przedsiębiorczość

Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej wokół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Młodzawach Dużych.

Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację budynku OSP Krzyżanowice

Poznaj mnie poznaj siebie- warsztaty kulturalne w 2012-2014

Reaktywacja orkiestry dętej w Kijach

Remont budynków z przeznaczeniem na integracyjne kluby w Kliszowie i Umianowicach

Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów miejscowości Kije i Włoszczowice

Remont świetlic wiejskich w miejscowości Bogucice Pierwsze, Zakrzów i adaptacji poprzez remont pomieszczeń na potrzeby świetlicy w miejscowości Gacki Osiedle

Remont świetlicy OSP Lipówka-Świerczyna

Rozwój firmy "BUD-MIX" poprzez inwestycję w park maszyn – zakup koparko-ładowarki

Rozwój gospodarczy terenów wiejskich na obszarze działania LGD Ponidzie, poprzez założenie i prowadzenie działalności zajmującej się konfekcjonowaniem suszonych ziół i produktów roślinnych, pod nazwą Zielnik Jagi Monika Widlińska-Orzełek

Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie warsztatu samochodowego

Siłownia zewnętrzna - rozwijanie aktywności ruchowej społeczności lokalnej

Stworzenie miejsca pracy poprzez założenie zakładu mechaniki pojazdowej w miejscowości Bogucice Pierwsze

Utworzenie miejsca pracy poprzez uruchomienie obiektu turystycznego „Stajnia Kliszów”

Utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Michałów

Utworzenie możliwości rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności poprzez budowę nowych i modernizację istniejących świetlic wiejskich

Remont świetlicy w Kujawkach.
Remont świetlicy w Kujawkach.
Remont świetlicy w Kujawkach.
Remont świetlicy w Kujawkach.
Remont świetlicy w Kujawkach.
Remont świetlicy w Kujawkach.
Remont świetlicy w Kujawkach.
Remont świetlicy w Kujawkach.
Remont świetlicy w Marianowie.
Remont świetlicy w Marianowie.
Remont świetlicy w Marianowie.
Remont świetlicy w Marianowie.
Remont świetlicy w Niewiatrowicach.
Remont świetlicy w Niewiatrowicach.
Remont świetlicy w Niewiatrowicach.
Remont świetlicy w Niewiatrowicach.
Remont świetlicy w Niewiatrowicach.
Remont świetlicy w Niewiatrowicach.
Remont świetlicy w Chmielowie
Remont świetlicy w Chmielowie
Remont świetlicy w Chmielowie
Remont świetlicy w Chmielowie

Utworzenie nowej działalności gospodarczej „Pracownia wypieków artystycznych”

Utworzenie ścieżek zdrowia na terenie gminy Michałów

W "Krainie kamienia i mięty" czyli jesienny jarmark różności w Pińczowie

Wydanie publikacji "Pośród lasów, łąk i pól powiatu pińczowskiego"

Zagospodarowanie terenu i poprawa atrakcyjności rekreacyjnej w miejscowości Gacki-Osiedle

Zakup koparko-ładowarki

Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego dla zespołu "Pełczyszczanie" w celu rozwijania aktywności kulturalnej mieszkańców

Zakup wyposażenia do warsztatu mechanicznego w miejscowości Zagajów

"Nida na wyciągnięcie wiosła” - kajakiem pływać każdy może

"Zostać następcą Messiego" - wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt treningowy oraz organizacja warsztatów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy Złota

"Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli czas na folklor!" - Gmina Działoszyce promuje lokalne dziedzictwo kulturowe

"Nasze dobre, ponidziańskie"

„ Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Pińczów poprzez modernizację Restauracji "KWADRANS" oraz stworzenie dwóch miejsc pracy