Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Ankiety

Ankieta monitorująca dla beneficjenta (od lipiec 2018 roku)

Ankieta monitorująca 2014-2020 (do czerwiec 2018)

Ankieta efektywności świadczonych usług doradczych (od 2018 roku)

Ankieta oceny pracy biura LGD PONIDZIE (nieaktualna)

Ankieta spotkania konsultacyjno-szkoleniowe

Ankieta dla turystów 2017

Ankieta dla mieszkańca (od 2018 roku)

Ankieta dla mieszkańca 2017 (nieaktualna)

Ankieta monitorująca 2007-2013 (nieaktualna)