Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

BUDŻET LSR

Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR

 

FUNKCJONOWANIE BIURA

Realizacja wrzesień 2016

Realizacja grudzień 2016

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych-rok 2016

Realizacja marzec 2017

Realizacja czerwiec 2017

Realizacja wrzesień 2017

Realizacja grudzień 2017

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych-rok 2017

Realizacja marzec 2018

Realizacja czerwiec 2018