Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Podejmowanie działalności gospodarczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (od 7 lutego 2017)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (do 6 lutego 2017)

BIZNESPLAN-edytowalny

BIZNESPLAN-pdf

BIZNESPLAN TABELE (od 6 lutego 2017)

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU (od 6 lutego 2017)

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU (do 5 lutego 2017)

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy o przyznaniu pomocy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz faktur

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (od 16 marca 2017)

Projekty grantowe

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI - pdf

 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH - pdf

 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny

 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf

 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

 

Projekty inne z wyłączeniem projektów grantowych i podejmowania działalności gospodarczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY - zmieniona 25.11.2016

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY - nieaktualna

 

BIZNESPLAN-edytowalny

BIZNESPLAN -pdf

BIZNESPLAN TABELE FINANSOWE (xlsx) (od 6 lutego 2017)

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU z2  zaktualizowane 6.02.2017

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU nieaktualne

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

- edytowalny

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

- pdf

ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 4(od 18.01.2017)

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf zmieniona  (02.01.2017)

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-nieaktualne

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI  wersja 4 (od 18.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI-nieaktualne

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH wersja 4 (od 18.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH-nieaktualne

ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE wersja 4 (od 18.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE USTAWA wersja 4 (od 18.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - ZASADY KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - ZASADY KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW-nieaktualne

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych-nieaktualne

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH-nieaktualne

ZAŁĄCZNIK NR 5a DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 5a DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH-nieaktualne

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ