Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

O projekcie
Dnia 19 stycznia 2018 r 21 Lokalnych Grup Działania zawarło Partnerską umowę współpracy pn
,,Kreator Przedsiębiorczości’’. Liderem koordynującym projekt jest Lokalna Grupa Działania ,,Region Włoszczowski’’
Celem projektu współpracy realizowanym przez Partnerskie LGD jest wzrost aktywności społecznej i gospodarczej , promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej ,wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.
Cel o którym mowa odpowiada na cele poszczególnych Partnerskich LGD określonych w ich LSR na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Ponidzie realizuje:
Cel ogólny: Rozwój gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD
Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Na realizację projektu współpracy LGD Ponidzie przeznaczyło kwotę 156 462,00 zł

W ramach Kreatora Przedsiębiorczości na terenie działania LGD PONIDZIE powstanie Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w którym mieszkańcy uzyskają między innymi wsparcie/pomoc w zakresie pozyskania funduszy unijnych oraz wsparcie księgowe. Beneficjenci Kreatora będą mogli podnieść /uzupełnić/poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe za pomocą szkoleń /kursów /warsztatów co przyczyni się do rozwoju/ tworzenia postaw przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy na terenie obszaru LGD. Poprzez zorganizowane szkolenia/ warsztaty/kursy zostaną zaspokojone potrzeby mieszkańców w zakresie edukacji.

Projekt współpracy będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r do 31 maja 2020 r.

Partnerzy projektu współpracy:
Lokalna Grupa Działania ,,Region Włoszczowski’’
Lokalną Grupa Działania „Białe Ługi”
Lokalną Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”
Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”,
Lokalna Grupa Działania Ponidzie
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
Lokalna Grupa Działania „ Zielony Wierzchołek Śląska”
Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły
Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak,
Lider Zielonej Wielkopolski
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”,
LGD „Korona Sądecka”
„Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego”,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Bachureń

 

Dnia 10 lipca 2018 roku podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy pn: „Kreator Przedsiębiorczości”. Będzie to projekt realizowany przez 20 Lokalnych Grup Działania z Polski i jedna ze Słowacji. W ramach projektu utworzymy Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w którym przedsiębiorcy i osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z usług doradczych: finansowo – księgowych, animatora. Zorganizowane zostaną szkolenia i wizyty studyjne dla przedsiębiorców na teren partnerskich LGD, które pozwolą zdobyć wiedzę i zapoznać się ze specyfiką prowadzenia działalności w innych regionach Polski.

https://www.swietokrzyskie.pro/lgd-kreatorzy-przedsiebiorczosci-z-unijnym-dofinansowaniem/

http://www.itv.sejmik.kielce.pl/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=oJ-qqxWBq5E

Zapraszamy do Biura Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul: Słabska 13, lok nr 2,  28-400 Pińczów  codziennie w godzinach :

Doradca Animator:  od 11.00 -15.00

Doradca Księgowa: w każdy wtorek  od 11.00 -13.00

Uwaga! Każda osoba zgłaszająca się do LCWP musi złożyć ankietę /wywiad w celu określenia potrzeb .W przypadku dużej ilości osób chętnych na spotkanie z księgową będzie decydowała data zgłoszenia.

Ankieta do pobrania  tutaj  wywiad ankieta dla beneficjentów LCWP_2  lub w bezpośrednio w biurze LCWP.

Kontakt z biurem : tel 41 3577347

Przypominamy, że w ramach projektu Kreator Przedsiębiorczości trwają zapisy na pierwszy z organizowanych kursów : Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym wyniku egzaminu, każdy uczestnik otrzyma świadectwo kwalifikacyjne. Zapisy osobiście w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości adres:Pińczów, ul. Słabska 13, do dnia 30.09.2018 r.

Serdecznie zapraszamy !