Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

 

 Lokalizacja siedziby stowarzyszenia LGD PONIDZIE

Pińczów 28-400
ul. Słabska 13
TEL/FAX 41 357 73 47
biuro@lgdponidzie.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

DANE SZCZEGÓŁOWE
Numer identyfikacyjny - 062548945
Całkowita powierzchnia obszaru LSR: 613 km2
KRS - 0000299599,
NIP - 662-179-09-12,
REGON - 260214389
Konto - ING BANK ŚLĄSKI: 03 1050 1429 1000 0023 2800 9325