Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny (obowiązuje od 16.10.2017)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny (archiwalny)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf (obowiązuje od 16.10.2017)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf (archiwalny)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r.)

 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (obowiązuje od 16.10.2017)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY - zmieniona 25.11.2016

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY - nieaktualna

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (archiwalny)

 

BIZNESPLAN

BIZNESPLAN-edytowalny (obowiązuje od 16.10.2017)

BIZNESPLAN-edytowalny

BIZNESPLAN-edytowalny (archiwalny)

BIZNESPLAN -pdf (obowiązuje od 16.10.2017)

BIZNESPLAN -pdf

BIZNESPLAN-pdf (archiwalny)

BIZNESPLAN TABELE FINANSOWE (xlsx) (obowiązuje od 16.10.2017)

BIZNESPLAN TABELE FINANSOWE (xlsx) (od 6 lutego 2017)

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU (obowiązuje od 16.10.2017)

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU z2  zaktualizowane 6.02.2017

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU nieaktualne

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

- edytowalny

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

- pdf

ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 5(od 20.07.2017)

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY ZMIENIONA wersja 4(od 18.01.2017)

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf zmieniona  (02.01.2017)

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-nieaktualne

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf (archiwalna)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI  wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI  wersja 5 (od 20.07.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY-ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI  wersja 4 (od 18.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI-nieaktualne

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH wersja 5 (od 20.07.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY-WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH wersja 4 (od 18.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH-nieaktualne

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)

ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE wersja 5 (od 20.07.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 3 KARY ADMINISTRACYJNE wersja 4 (od 18.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE wersja 6z (obowiązuje od 16.10.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE wersja 5 (od 20.07.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 3a KARY ADMINISTRACYJNE wersja 4 (od 18.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - ZASADY KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - ZASADY KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW-nieaktualne

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych-nieaktualne

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH-nieaktualne

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)

ZAŁĄCZNIK NR 5a DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH zmieniony (02.01.2017)

ZAŁĄCZNIK NR 5a DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY - KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH-nieaktualne

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3z -edytowalny (obowiązuje od 16.10.2017)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny (archiwalny)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3z-pdf  (obowiązuje od 16.10.2017)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf  (archiwalny)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (obowiązuje od 16.10.2017)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (archiwalna)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU (obowiązuje od 16.10.2017)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU

INFORMACJA POMOCNICZA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU (obowiązuje od 16.10.2017)

INFORMACJA POMOCNICZA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU