Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne do Złotej i Kij.

W dniu 20.03.2019 roku o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Złota odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR

Dnia 21.03.2019 roku w Samorządowej Instytucji Kultury ,,Kasztelania” o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Serdecznie zapraszamy na spotkania.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Pińczów.

Dnia 19.03.2019 roku w siedzibie LGD PONIDZIE, ul. Słabska 13  o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Działoszyce.

Dnia 18.03.2019 roku w Miejsko Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Michałów.

Dnia 18.03.2019 roku w Urzędzie Gminy w Michałowie o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Bitwa Regionów-konkurs.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organizuje V edycję konkursu kulinarnego
„Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich–drużyny składające się maksymalnie z trzech osób.
Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:
I etap–to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Oddziale Terenowym w Kielcach,
II etap–przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas trwania
Świętokrzyskiego Święta Zalewajki w Hucie Szklanej tj. 14 lipca 2019 r.
III etap-Finał konkursu. Najlepsze drużyny z całego kraju spotkają się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wysyłać za pomocą formularza
umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl
We wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej z przepisem i opisem. Warunkiem udziału w „Bitwie Regionów” jest zgłoszenie tylko jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest
obowiązkowe.
Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie:
http://www.kowr.gov.pl/regulamin.pdf
Przed przesłaniem zgłoszenia należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem oraz warunkami udziału w konkursie.Na zgłoszenia czekamy do 31marca 2019 r.
W razie pytań  kontakt:
Magdalena Surmacz, tel: 604061788, mail:magdalena.surmacz@kowr.gov.pl
Urszula Luty,tel: 602492425, mail:urszula.luty@kowr.gov.p

Uwaga ostatnie wolne miejsca na bezpłatne kursy!

Zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego na bezpłatne kursy:operator wózka podnośnikowego ,operator żurawi przenośnych.

Zostały ostatnie wolne miejsca!

Szczegóły na plakacie:

 

 

Zapraszamy na spotkania konsultacyjno – informacyjne.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego na spotkania informacyjno- konsultacyjne  dotyczące planowanych naborów wniosków o powierzenie grantu w zakresach :

  • zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Szczegóły na plakacie.Harmonogram spotkań

Konsultacje Regionalne dla Kół Gospodyń Wiejskich – zaproszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza na spotkanie „Należność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obaw i obowiązków” w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim w dniu 25 marca 2019r.

Konsultacje dotyczyć będą finansowego wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich, wydatkowania i rozliczania środków finansowych na ich działalność. Spotkanie poprowadzą Sekretarz Stan Andżelika Możdżanowska oraz poseł na Sejm RP Andrzej Kryj. Ponadto na konsultacje zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Skarbowego i ARiMR w Kielcach.

KGW z terenu powiatu pińczowskiego mogą zgłaszać 1-2 osobowe delegacje reprezentujące konkretne koło na załączonym wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 na adres krzyzanowska.w@powiat.kielce.pl

Granty na współpracę ponadnarodową.

Międzynarodowa współpraca się opłaca to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i wyjątkowa szansa dla wielu podmiotów na transfer dobrych praktyk, wymianę know-how oraz wyrównywanie szans.

Granty przyznawane w ramach projektu Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca
przeznaczone są na rozszerzenie realizowanych projektów krajowych o współpracę ponadnarodową.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Kielcach, które odbędzie się dnia 25 lutego 2019r. (poniedziałek) w Akademii Przedsiębiorczości (ul. Targowa 18) i rozpocznie się o godz. 14:00.

Zapisy uczestników prowadzone są poprzez stronę: https://832406-112131.evenea.pl/

Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o granty na wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy ponadnarodowej.

Strona projektu: https://grupaprofesja.com/mwso

Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.”

POWR.04.03.00-00-0093/17

Dofinansowanie z UE: 11 832 722,70 zł

Operator grantów: Grupa Profesja,

EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, Fundacja Partycypacji Społecznej, Grone NRW

Kontakt z Zespołem Projektowym

telefoniczny:  663 667 883      570 683 776

mailowy: pytaniapower@grupaprofesja.com

Szkolenia Twój E-PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pińczowie zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie rozliczenia za pomocą usługi „Twój e-PIT” zeznań podatkowych  PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok.

Szkolenia odbędą się w sali nr 110 o godzinie 1000  w n/w dniach :

– 22 lutego 2019 roku

– 25 lutego 2019 roku

– 26 lutego 2019 roku

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ruszyły zapisy na VII Bieg na Grochowiska.

Miłośników biegania  zapraszamy do Pińczowa. Już 23 marca 2019 rusza VII Bieg na Grochowiska.

Zgłoszenia online, można dokonywać do 20 marca na stronie www.e-gepard.eu oraz w biurze organizatora w dniu zawodów, które mieścić się będzie w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie, przy ulicy 7 Źródeł 7.
Opłata startowa do 10 marca wynosi 45 złotych. Opłata startowa w dniach 11 – 20 marca wynosi 60 złotych. Opłata w dniu biegu (gotówka w biurze zawodów) wynosi 80 złotych.
Opłata startowa w kategorii młodzieżowej (od 15 do 18 lat) wynosi 20 złotych do 10 marca, a od 11 marca wynosi 30 złotych.Kwotę opłaty startowej za kategorie młodzieżowe należy przelać na konto: Lokalna Grupa Działania Ponidzie 03 1050 1429 1000 0023 2800 9325 z dopiskiem „opłata startowa” imię i nazwisko zawodnika.
Organizatorami biegu są : Urząd Miasta i Gminy Pińczów,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie, Lokalna Grupa Działania Ponidzie
Kontakt z organizatorami: Koordynator biegu Marcin Wojniak Tel. 533733944,
e-mail: proeventsport@gmail.com
Zapraszamy

Warsztaty refleksyjne.

W dniach 7-8 lutego 2019 r. odbyły  się warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR, działań Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE oraz ewaluacji w LSR.W spotkaniu wzięli udział pracownicy biura, członkowie Zarządu, członkowie Rady, członkowie komisji Rewizyjnej, Włodarze gmin wchodzących w skład LGD , oraz mieszkańcy.

Podczas warsztatu  omówiono i przeanalizowano m.in. monitoring i ewaluację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, aktualne procedury, realizację finansową i rzeczową LSR.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

Uwaga ! Bezpłatne kursy.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego  do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości .W ramach projektu współpracy ,,Kreator Przedsiębiorczości” organizujemy bezpłatne kursy.Szczegóły na plakacie:Plakat Kursy

Przypominamy, że w LCWP dyżury pełnią Animator Doradca oraz Doradca Księgowa.

W Lokalnym Centrum uzyskacie informacje o bieżących oraz przyszłych konkursach, naborach wniosków na rozpoczęcie,rozwój działalności gospodarczej.Lokalne Centrum czynne jest codziennie w godzinach od 11.00 do 15.00.Doradca Księgowa udziela porad  w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

Zapraszamy Mieszkańców powiatu pińczowskiego na spotkanie informacyjne dotyczące działania  Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Szczegóły na plakacie spotkanie informacyjne Zacisze

W dniach 7-8 luty 2019 BIURO Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na warsztaty refleksyjne.

60 tys. zł. na restrukturyzację małych gospodarstw – nabór wniosków o pomoc rozpoczyna się w lutym.

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Termin przeprowadzenia naboru oraz warunki ubiegania się o przyznanie pomocy ogłosił Prezes ARiMR 28 stycznia 2019 r. Wsparcie na „Restrukturyzację małych gospodarstw” finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O  premię może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro.

Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej.

Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, będzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

W jakiej formie i wysokości otrzymuje się wsparcie?

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu.

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Na co może być wydana premia?

Katalog inwestycji, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze, jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków, zakup  nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania.  Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.

Jakie są kryteria oceny wniosku?

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Można je uzyskać m.in. za kwalifikacje zawodowe, docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa – im większa, tym więcej punktów, deklarowane działania proekologiczne, kompleksowość biznesplanu. Na dodatkowe punkty może także liczyć młody rolnik, czyli taki, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat.

Więcej informacji

Dokumenty aplikacyjne

Ostateczna lista uczestników wyjazdu studyjnego z elementami warsztatu refleksyjnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego, przedstawiamy listę ostateczną uczestników wyjazdu.

lista uczestników

Polska Marka Turystyczna – postaw na jakość i atrakcyjność

Zarejestrowane organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje oraz stowarzyszenia, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki, mogą przystąpić do projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program ma na celu stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane. Zgłoszenia on-line można przesyłać do 28 lutego.

Zakwalifikowani do projektu uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie: Polska Marka Turystyki (uczestnik spełniający wytyczne w zakresie dobrych praktyk zarządzania i promocji marką turystyczną) oraz Polska Marka Turystyki – kandydat (uczestnik, który potrzebuje wsparcia doradczo-eksperckiego w spełnieniu ww. wytycznych).
Zarządcy tych terytorialnych marek turystycznych otrzymają pomoc o charakterze doradczo-eksperckim, będą uczestniczyć w szkoleniach, badaniach wizerunku danych destynacji turystycznych. W ramach zadania otrzymają również wsparcie przy organizacji audytów, czy wizyt studyjnych.

Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki, znak Polska Marka Turystyki ma stać się prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i niezawodność. Podmioty, które otrzymają ten tytuł, mogą liczyć na prowadzenie działań promocyjnych przy współudziale Polskiej Organizacji Turystycznej, polegających m.in. na: obniżeniu kosztu udziału w branżowych targach w kraju i zagranicą, wystawach i wydarzeniach promocyjnych, produkcji wysokiej jakości materiałów promocyjnych, organizacji podróży studyjnych dla potencjalnych kontrahentów, przedstawicieli mediów czy przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje o programie i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl. Rejestracja prowadzona będzie w trybie on-line do 28 lutego br.

Rusza nabór wniosków na małe przetwórstwo

31 stycznia oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, który potrwa do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg  korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest  w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Od tego roku z oferty skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:
Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” dostępne są na portalu internetowym www. arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Więcej informacji – otwórz

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Zapraszamy również do punktów informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2019 DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się z przyjętym  dnia 23.01.2019 nowym  Harmonogramem Naborów Wniosków o Dofinansowanie w Trybie konkursowym na rok 2019  dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
Harmonogram http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/156-harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-rpows-2014-2020